Политически кабинет
Вероника Антова
Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“


Вероника Антова  завършва Технически университет в София с магистърска степен машинен инженер през 1988 г.

Получава следдипломна квалификация в Университета за национално и световно стопанство по Международни икономически отношения и външно икономическа дейност през 1998 г.

В периода 1993 г.- 1997 г. работи като ръководител в сектор „Връзки с обществеността“ във Фондация „Демокрация“. От март 1997 г. до май 1997 г. е секретар за връзки с медиите в Министерски съвет.

Секретар към кабинета на Главния секретар в Народното събрание от май 1997 г. до септември 1998 г. 

Директор на  дирекция “Протокол“ в  Народно събрание от януари 1998 г. – октомври 2003 г.

От октомври 2003 до май 2017  е директор на дирекция “Международни връзки и протокол” в Народно събрание.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ