Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АСЕНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.07.2005
№ на жалба: 42026/98
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ