Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АСЕНОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 28.10.1998
№ на жалба: 24760/94
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ