Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАРМО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 06.12.2007
№ на жалба: 76965/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ