Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАРЧЕВА И ЩЪРБОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 28.09.2006
№ на жалба: 60939/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ