Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАЯДЖИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 28.09.2006
№ на жалба: 56272/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ