Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА" И ЕКИМДЖИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 28.06.2007
№ на жалба: 62540/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ