Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАВАЛОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.01.2008
№ на жалба: 74487/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ