Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КОСЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 22.06.2010
№ на жалба: 6414/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ