Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЛЮБЕНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 18.10.2011
№ на жалба: 13786/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ