Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "М. И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 26.07.2011
№ на жалба: 41416/08
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ