Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИРЧЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 27.11.2008
№ на жалба: 71605/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ