Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИНЧЕВА СРЕЩУ БЛГАРИЯ"
Дата на решение: 02.09.2010
№ на жалба: 21558/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ