Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "АУАД СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 11.10.2011
№ на жалба: 46390/10
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ