Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИХАЙЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.07.2005
№ на жалба: 52367/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ