Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ГОЛЕМАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.02.2011
№ на жалба: 11369/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ