Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КАРАИВАНОВА И МИЛЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 17.06.2014
№ на жалба: 37857/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ