Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИХАЙЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.01.2006
№ на жалба: 35978/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ