Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ИВАНОВА И ЧЕРКЕЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.04.2016
№ на жалба: 46577/15
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ