Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МИХАЛКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.04.2008
№ на жалба: 67719/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ