Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "Н. П. И Н. И. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 03.05.2016
№ на жалба: 72226/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ