Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "М. С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.07.2002
№ на жалба: 40061/98
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ