Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МУТИШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 03.12.2009
№ на жалба: 18967/03
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ