Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НИКОЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 25.03.1999
№ на жалба: 31195/96
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ