Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "НИКОЛОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)
Дата на решение: 30.09.2004
№ на жалба: 40896/98
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ