Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ОГНЯНОВА И ЧОБАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 23.02.2006
№ на жалба: 46317/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ