Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ОРЕШКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 06.03.2012
№ на жалба: 11932/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ