Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "П. M. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 24.01.2012
№ на жалба: 49669/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ