Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАДОСЛАВ ПОПОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 02.11.2006
№ на жалба: 58971/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ