Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "БЕВАКУА И С. СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.06.2008
№ на жалба: 71127/01
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ