Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РАЧЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 23.09.2004
№ на жалба: 47877/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ