Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 05.07.2011
№ на жалба: 32455/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ