Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СИМИЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 18.10.2007
№ на жалба: 59523/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ