Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 01.10.2009
№ на жалба: 8682/02
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ