Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ТАНКО ТОДОРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 09.11.2006
№ на жалба: 51562/99
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ