Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ТЕРЗИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.04.2007
№ на жалба: 62594/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ