Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ХАДЖИБАКАЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 08.06.2006
№ на жалба: 58497/00
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ