Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)
Дата на решение: 31.03.2016
№ на жалба: 50346/07
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ