Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МАРИНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.07.2016
№ на жалба: 33502/07, 30599/10, 8241/11, 61863/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ