Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ФИНГЪР СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.05.2011
№ на жалба: 37346/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ