Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КУЛИНСКИ И СЪБЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 21.07.2016
№ на жалба: 63849/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ