Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ВЕЛЬОВ И ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 20.09.2016
№ на жалба: 64570/10
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ