Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КОВАЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 10.11.2016
№ на жалба: 65679/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ