Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "E.S. СРЕЩУ РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 19.07.2016
№ на жалба: 60281/11
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ