Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СЪРБЯНОВА-ПАШАЛИЙСКА И ПАШАЛИЙСКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 12.01.2017
№ на жалба: 3524/14
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ