Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СИМЕОНОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (Голяма камара)
Дата на решение: 12.05.2017
№ на жалба: 21980/04
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ