Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "ЦАНОВА-ГЕЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 15.09.2015
№ на жалба: 43800/12
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ