Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "КУРИЛОВИЧ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 01.06.2017
№ на жалба: 45158/09
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ