Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "СТОЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (решение по допустимост)
Дата на решение: 30.05.2017
№ на жалба: 69591/14
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ