Преведени решения на ЕСПЧ по български дела
Дело "МАНОЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"
Дата на решение: 04.11.2014
№ на жалба: 23810/05
Членове:
Документи:
Изтегли
Досие в ЕСПЧ : Отвори
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ